2015-09-08

Du är vad du läser


Skaffa dig en världsbild baserad på fakta och inte på fördomar. Hela sanningen och sammanhanget finns inte i mediernas bild av världen, det är helt enkelt nödvändigt att läsa en bok emellanåt eller att lyssna på någon klok och kunnig person som Hans Rosling eller Johan Rockström.
Du blir smartare och världen blir helt enkelt lite bättre.

Inga kommentarer: