2019-04-23

Litteraturens klassiker: Gösta Berlings saga

Veckans läsning är Selma Lagerlöf: Gösta Berlings saga och äntligen blir det av att läsa hela. Jag vet inte hur många gånger jag har läst början på denna bok: "Äntligen stod prästen i predikstolen", men inte kommit särskilt mycket längre än till när den försupne och desillusionerade Gösta Berling första gången blir upptagen i majorskans kavaljerskrets på Ekeby.
Den här boken innehåller så mycket, utöver värmländska skogar, sjöar, bruk och gårdar finns här en mängd sagor, sägner, mysterier och mer eller mindre sannolika historier. Här finns majorskan,  kavaljerer, adelsfröknar, brukspatroner, den ondes förlängda arm och en massa annat löst folk. Liv och död, kärlek och hat, tradition och uppbrott, rikedom och armod, glädje och sorg: helt enkelt det mesta.


2019-04-17

Litteraturens klassiker: Drottningens juvelsmycke

Veckans läsning är Carl Jonas Love Almqvist: Drottningens juvelsmycke. Utgiven 1834 och mycket modern för sin tid.
Romanen, romanen som är en del av Almqvists stora allkonstverk Törnrosens bok utspelar sig strax före och strax efter mordet på Gustav III 1792. Berättelsen rör sig kring en av den svenska litteraturens mest mytomspunna gestalter, den androgyna Tintomara, adelsmännen kring mordplaneringen, Ankarström och två lättrubbade adelsfröknar. Drottningens juvelsmycke anses vara Sveriges första historiska roman och den innehåller väldigt mycket på få sidor. Det är värt att ta sig igenom de 100 första och ganska tråkiga sidorna för sammantaget är det en bra bok!

2019-04-08

Litteraturens klassiker: Fredmans epistlar


Veckans läsning är Fredmans epistlar, Carl Michael Bellmans mest centrala verk, som trycktes första gången 1790 och där den nedsupne fd urmakaren Jean Fredmans liv och leverne skildras i 82 sånger. Med grovhet och förfining, med brännvinsdoftande burlesk och pastoral myt i ett socialreportage från det dåtida Stockholms undre värld. Helt enkelt mycket av allt.

”Ett troget hjärta platt jag föraktar;
tvi både Far och Mor!
Här ligger jag i rännsten och betraktar mina gamla skor
Tvi tocka hasor!
Rocken i trasor!
Skjortan svart som sot!
Si på halsduken,
Lammskinnsperuken
Och min sneda fot.
Det kliar på min kropp;
kom och hjälp mig opp.”
(Ur epistel no 23)

2019-04-01

Litteraturens klassiker: Anna Maria Lenngren

Nu har kursen kommit fram till den svenska litteraturen och veckans läsning är Anna Maria Lenngren (1754-1817): en riktigt vass poet! Med humor, ironi och skarpsynthet skriver hon om sina iakttagelser, om kvinnors villkor och inte alltid särskilt smickrande för dåtidens parnass. Hennes texter kan man hitta på Litteraturbanken om boken är utlånad på biblioteket. Missa t ex inte Porträtterna, Reflexion eller Grevinnans besök, som börjar så här:

Grevinnans besök

Bevars, vilket fläng både ute och innan ...
    hos prästens vad stoj och vad stök!
Ett bud hade kommit, att nådig grevinnan
    tänkt göra ett middagsbesök.
Pastorskan höll råd med sin dotter Lovisa
    om ordning på dukning och fat:
hon ville sitt kokvett vördsamligen visa
    med ståtlig välfägnad och mat.
Nu dammades salen och gamla porträtter,
    stamfädren förnämst däribland:
matronor med nattyg och snörda korsetter,
    och präster med biblar i hand.
Pastorskan påklädde sin långkoft av siden,
    herr pastorn sin bästa peruk.
Lovisa sin dräkt, som den framfarna tiden
    var årshelg kom endast i bruk.
Nu syntes grevinnan och fröken vid hagen ...
    herr pastorn till mötes dem gick
med ideligt jänk på kaftanen och kragen
    i städat och prästerligt skick.

forts…………...