2019-04-01

Litteraturens klassiker: Anna Maria Lenngren

Nu har kursen kommit fram till den svenska litteraturen och veckans läsning är Anna Maria Lenngren (1754-1817): en riktigt vass poet! Med humor, ironi och skarpsynthet skriver hon om sina iakttagelser, om kvinnors villkor och inte alltid särskilt smickrande för dåtidens parnass. Hennes texter kan man hitta på Litteraturbanken om boken är utlånad på biblioteket. Missa t ex inte Porträtterna, Reflexion eller Grevinnans besök, som börjar så här:

Grevinnans besök

Bevars, vilket fläng både ute och innan ...
    hos prästens vad stoj och vad stök!
Ett bud hade kommit, att nådig grevinnan
    tänkt göra ett middagsbesök.
Pastorskan höll råd med sin dotter Lovisa
    om ordning på dukning och fat:
hon ville sitt kokvett vördsamligen visa
    med ståtlig välfägnad och mat.
Nu dammades salen och gamla porträtter,
    stamfädren förnämst däribland:
matronor med nattyg och snörda korsetter,
    och präster med biblar i hand.
Pastorskan påklädde sin långkoft av siden,
    herr pastorn sin bästa peruk.
Lovisa sin dräkt, som den framfarna tiden
    var årshelg kom endast i bruk.
Nu syntes grevinnan och fröken vid hagen ...
    herr pastorn till mötes dem gick
med ideligt jänk på kaftanen och kragen
    i städat och prästerligt skick.

forts…………...

Inga kommentarer: