2016-11-09

PresidentfruarDet kan ju inte vara lätt alla gånger. Att vara presidentfru.
New York Times Book Review bad två författare att skriva om årets amerikanska presidentval. Förberedelserna (The arrangements) om Melania Trump är Chimamanda Ngozi Adiches bidrag.
Den som vill veta hur det kan ha varit för en annan presidentfru är Curtis Sittenfeld: Presidentens hustru ett tips.
Romanen bygger delvis på Laura Bush liv och centralt tema är konflikten mellan det privata jaget och rollen som Amerikas första dam.

Inga kommentarer: