2016-11-10

Man vågar helt enkelt inte låta bli


Det är bevisligen så att bokläsning har många positiva effekter som t ex att det får oss att bättre förstå såväl oss själva och andra med en förbättrad empatisk och social förmåga, det ökar vårt ordförråd dramatiskt, vilket underlättar vårt liv i samhället avsevärt. Att läsa böcker verkar också gynnsamt på vår förmåga att tänka abstrakt, vår förmåga att lyckas med studier och det bidrar därmed positivt till förbättrade levnadsvillkor.
Förutom själva nöjet och behållningen av boken får det oss också att rent allmänt må bättre.
Man vågar helt enkelt inte låta bli.

Inga kommentarer: