2016-06-16

Idag är det Bloomsday


Bloomsday, den 16 juni, då hela handlingen i 
James Joyce Ulysses utspelar sig i Dublin.

Inga kommentarer: