2015-02-26

I väntan på våren...

...kan man med fördel bläddra i Lars Lerins Augustprisbelönade Naturlära (Albert Bonniers förlag). 
Naturen skildrad i akvarell genom årstiderna på det alldeles unika Lars Lerin-sättet samsas med hans dagboksanteckningar, tankar och betraktelser och texter om naturen av mer eller mindre kända författare.

Eller ta en tur till Sandgrund i Karlstad.

Inga kommentarer: