2014-03-06

Vikten av Lappricka Papprika Puddingpastej

Färdigheten att lära sig läsa och skriva, den går inte att få utan att traggla - så läs och läs ännu mer och börja med verser och rim.
Hjärnforskaren Martin Ingvar berättar om hur det fungerar här

Inga kommentarer: