2014-02-18

Läs dig frisk

I nya numret av tidskriften Modern psykologi, nr 2/2014 finns en artikel om läsningens betydelse för att tillfriskna från olika sjukdomar. All sorts litteratur kan fungera biblioterapeutiskt, men det funkar allra bäst om man läser sånt man gillar. En kvinna i studien, sjukskriven för utmattningssyndrom, kände sig t ex hjälpt av att läsa Reglerna av Sara Mannheimer (Bonnierpocket).

Inga kommentarer: