2008-09-21

Övergivna platser 2Nu finns uppföljaren Övergivna platser två av Jan Jörnmark (Historiska media). En ny resa till Sverige som ingen längre minns. Se mer på hemsidan för Övergivna platser.

Inga kommentarer: