2008-09-21

Skriv ett brevMånga böcker skrivs utifrån en verklig historia - efterlämnade brev, journalanteckningar, muntliga berättelser eller dagböcker. Man kan undra hur det blir i framtiden när ingen längre skriver brev på papper eller gör anteckningar i en skrivbok, som hundra år senare kan inspirera en författare. Några svenska författare som i höst är aktuella med berättelser på verklig grund är Eva F Dahlgren med Fallet Sigrid Gillner (Frank) som bygger på 35 flyttkartonger med brev..., Ellen Mattson: Glädjestranden (Bonniers), som är skriven utifrån författarens egna släkthistoria och Elin Boardy: Allt som återstår (W&W), som bygger på sjukhusjournaler.

Inga kommentarer: