2007-07-12

VägvisareVägvisare för farande till sjöss i ny bok utgiven av Statens Maritima muséer och RAÄ, Johnny Söderlund: Sjömärken - vägvisare och kulturminnen. Boken innehåller 450 sjömärken från tiden före 1950 - båkar, stångmärken, kummel, fläckar och tavlor...

Inga kommentarer: