2007-02-13

EnergitjuvarI SvT:s Fråga doktorn pratade Ingalill Roos om sin bok Energitjuvar - i familjen, i relationen och på jobbet (Månpocket).

Lär dig känna igen dem som tar din energi och omge dig med fler som ger.

Inga kommentarer: