2018-03-17

Claes Hylinger och Det hemliga sällskapet

Det finns absolut platsmässiga fördelar med att samla på böcker av författare som skriver små böcker med stort innehåll, som t ex Claes Hylinger. Jag fastnade först för det gäckande hemliga sällskapet, vars medlemmar känner igen varandra genom att säga något om vädret. Så enkel ledtråd, men ändå så undanglidande och hemlig.
Tror kanske att jag en gång misstogs för att vara medlem när jag vid ett övergångsställe blev tilltalad av en man som liksom jag bar duffel: "En synnerligen vacker duffel det där."

Inga kommentarer: