2017-10-21

Blodtryckssänkande


Att det är välgörande för hälsan att läsa böcker är inget nytt, men att hitta lugnet och platsen för ostörd läsning blir allt svårare. Avkopplande och läsfrämjande tips från Bibliotekarien Jenny Lindh i lördagens Dagens Nyheter.
Det tystaste biblioteket i världen: The Seashore Library
Avstressande Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR)-film bland böcker: Library ASMR

Inga kommentarer: