2017-07-12

Vikten av att hålla läsningen igång


Tio veckors sommarlov och all tid i världen att läsa. Ändå kommer många barn tillbaka till skolan och har tappat mycket av läsfärdigheterna de tillägnat sig under läsåret:


Legilexprojektet Jag har läst, där barn rapporterar sin sommarläsning och skickar digitala recensioner till sin lärare för att hålla läsningen igång hela sommaren:





Inga kommentarer: