2017-07-03

Grönt kulturarv

Sveriges riksdag beslutade 2000 om ett verktyg för att bättre bevara och nyttja svenska kulturväxter och Programmet för odlad mångfald (POM) inrättades för att förverkliga FN:s konvention om biologisk mångfald.
På bilden syns pelargonerna Drottningminne med rötter i södra Jämtland och Karna från Västra Torp utanför Trelleborg, gamla pelargonsorter med historik som kommer från Gluggstorps Handelsträdgård. Växter som samlats in genom POM säljs under varumärket Grönt kulturarv för den som vill hjälpa till att växträdda.

Läs mer här om Programmet för odlad mångfald

Inga kommentarer: