2017-05-14

Doktor Westerlund

Doktor Westerlund var läkare i Enköping vid förra sekelskiftet och rekommenderade sina patienter att skaffa en doftpelargon för att friska upp luften i sjukrummen. Den rekommenderade växten var Rosengeranium, en hybrid, troligen mellan bollpelargon och läkepelargon, som började odlas som rumsväxt i slutet av 1700-talet. Med tiden kom den populära växten att kallas Doktor Westerlunds hälsoblomma och man ansåg att den utöver sin luftrenande effekt var bra mot lite allt möjligt som att fördriva både vägglöss som tandvärk.
Doktor Westerlund verkar ha varit en klok person som långt före sin tid lär ha sagt: "Att hvila är att göra något annat."

Inga kommentarer: