2017-04-15

Artemisiasällskapet

I väntan på våren läser jag Artemisiasällskapet - berättelser ur ett trädgårdsliv (Norstedts). Artemisiasällskapet består av tolv personer för vilka trädgården har spelat en oproportionerligt stor roll i livet, de har alla ägnat sina yrkesliv åt att på olika sätt inspirera andra och när håret började gråna bildade de detta exklusiva sällskap.
"Artemisia absinthium, malört; aromatisk ört med silvergråa blad. Växer snabbt till en rugge som kan behöva stödjas." 
De träffas regelbundet, dricker absint och underhåller varandra med gamla minnen om sina liv i trädgårdens tjänst. I den här boken får vi som inte ingår i sällskapet ändå vara med på ett hörn.

Inga kommentarer: