2017-01-19

Tillbaka till Berlin

Efter Andra världskriget återvänder Martin Stone till Berlin, staden hans familj flydde från 1938, för att försöka få tillbaka den familjeförmögenhet nazisterna stal. Här finns också en vän till Martins familj, affärsmannen Hugo Krantz. De båda delar såväl hat som bitterhet över Tyskland och nazisterna, men försöker ändå hitta sätt att fokusera på de fyra av fem tyskar som faktiskt inte var nazister.
Det är inte bara de som levde i Berlin och de som flydde staden som måste försonas med det som hände och hitta ett sätt att leva vidare. Efterkrigstiden betydde också att själva staden Berlin måste hitta sin identitet. En identitet som senare tyvärr kom att präglas och domineras av en mur.
Emanuel Litvinoff: Tillbaka till Berlin
(Lind & co) utkom första gången 1958 och finns nu i nyöversättning på svenska. Precis som i Hans Fallada: Ensam i Berlin är Tillbaka till Berlin en direkt biljett till en förfluten tid och man kliver rakt in i huvudpersonernas vardag och vedermödor. Det ger en extra dimension åt läsningen om man har läst Fallada. De hör ihop och är båda två oumbärlig läsning.


En annan Berlinåtervändare är David Bowie, som bodde på Hauptstrasse 155 i Berlin några år på 70-talet och spelade då bland annat in Heroes i Hansa Studios vid Potsdamer Platz. 2013 återvänder David Bowie till Berlin i Where are we now.
Inga kommentarer: