2016-11-28

17 skäl

Svenska Barnboksakademin, arton författare och illustratörer som alla arbetar med böcker för barn och unga, verkar tillsammans för att främja god barn- och ungdomslitteratur. Man har bl a sammanställt den lilla skriften med stort innehåll Sjutton skäl för barnboken om varför det är så viktigt och bra att läsa.
Barnboken är det första mötet med litteraturen - en oändlig värld som räcker livet ut. (17)

Inga kommentarer: