2016-10-30

Blicken Pilen Filen

Men det här måste ju bara vara något för mig, som har öländskt körkort och vars enda chans till att öva omkörning var att stämma träff med en annan bilskoleelev på landsvägen.
"Sonja kan inte växla. Hon är äldre än alla andra på bilskolan och det är faktiskt tveksamt om hon överhuvud taget kan lära sig köra bil. Körläraren Jytte har så mycket på hjärtat att hon helt enkelt inte har tid att visa Sonja hur man växlar - det är enklare om hon bara sköter det åt henne."
Dorthe Nors: Blicken Pilen Filen (Ordfront) är en roman om att försöka finna sin egen väg när andra gärna vill bestämma riktningen.

Inga kommentarer: