2016-09-03

Läs mer - lev längre!


Enligt en studie publicerad i Social Science & Medicin har forskare i epidemiologi vid Yale University kommit fram till att den som läser minst en halvtimme om dagen lever nästan två år längre än den som inte läser alls kan man läsa bl a i Språktidningen
Ett äpple och ett kapitel om dagen.

Inga kommentarer: