2016-07-12

Sjustegsmetoden


Sju steg in i litteraturen enligt Göteborgsposten 10 juli 2016:
1. Föds in i en läsande familj
2. Finn vägen med hjälp av andras exempel
3. Bli en bokslukare
4. Krama dina favoriter
5. Välj förhållningssätt
6. Spräng dig fri
7. Läs för de barn du får eller möter


Inga kommentarer: