2016-06-06

Ju fler böcker, ju rikare liv

Ett hem utan böcker är som en kropp utan själ (Cicero).
Det har nu visat sig att mängden böcker i hemmet under uppväxten också har betydelse för ens inkomst som vuxen. 6000 pojkar födda mellan 1920 och 1956 har studerats och att ha böcker omkring sig bara ger fördelar i livet: Boys who live with books earn more as adults

Inga kommentarer: