2016-01-04

Alma Whittakers betydelsefulla upptäckter


Passande nog läser jag ut Elizabeth Gilbert: Alma Whittakers betydelsefulla upptäckter (Massolit) på Gran Canaria-stranden.
Från denna ö tog en annan upptäckare, Christoffer Columbus, flera gånger avstamp för att upptäcka Nya världen. Med upptäcktsresandet spreds växter och djur, kunskaper och idéer över världen. Tyvärr kanske inte alltid till fördel för alla inblandade, de europeiska sjukdomarna och upptäckarnas girighet slog hårt mot ursprungsbefolkningarna.
Några hundra år senare, år 1800, föds Alma Whittaker. Hon är dotter till Henry Whittaker, som gjort sig en stor förmögenhet i Amerika. Henrys far var en skicklig, men fattig fruktodlare i den kungliga trädgården Kew i London och tidigt besatt av tanken att bli rik gjorde Henry allt för att komma ifrån sin fattiga uppväxt. Via sina upptäcktsresor världen runt, insamlande, förädlande och försäljning av tropiska växter och läkemedelsväxter kunde han så småningom slå sig ned välbärgad i Philadelphia. Henry fortsätter att intressera sig för nya forskningsrön och Almas barndom präglas av en ständig ström av forskare och upptäcksresande vid familjens middagsbord. Hon får, ovanligt för tiden, all utbildning hon önskar och hennes nyfikenhet driver henne att hela tiden ta reda på mer om hur allting hänger ihop. Samtida med Darwin bedriver hon vetenskaplig forskning kring mossor i synnerhet och livet i allmänhet, som kröns av en resa till Tahiti på jakt efter sanningen om mannen hon gifte sig med, men som hon egentligen inte alls visste vem det var.
Det här är 600 sidor ren läsglädje, äventyr, spänning, kärlek och upptäckarlusta - en riktig favorit!

Inga kommentarer: