2015-07-10

Tänd läslampan!

Läsande barn blir till tänkande vuxna och framförallt så blir de en del av samhället just för att de läser. Ett barn som läser får ett språk, får insikter och förståelse för andra människor, tider och kulturer. Ett barn som inte kan läsa hamnar ohjälpligt utanför, men tillhör man den läsande klassen så står alla vägar öppna, oavsett var man kommer i från säger Martin Widmark i Dagens Nyheter 

Inga kommentarer: