2015-07-18

A rose is a rose is a rose...

...skrev Gertrude Stein allra först i dikten Sacred Emily 1913 och den ursprungliga strofen Rose is a rose is a rose is a rose syftade på en person, men kom senare att användas, citeras och byggas om av Gertrude Stein och många andra - ofta i betydelsen att en ros helt enkelt är en ros och inget annat.

Inga kommentarer: