2015-03-27

Tomas Tranströmer


Det finns mitt i skogen en oväntad glänta 
som bara kan hittas av den som gått vilse.


Inga kommentarer: