2014-07-08

Sommarläsning i trädgårdenJo Baker: Huset Longbourn - Stolthet och fördom tjänstefolkets berättelse 
(Wahlström &Widstrand)
Jane Austen: Stolthet och fördom (Albert Bonniers förlag)

Inga kommentarer: