2014-04-23

Världsbokdagen

En viktig dag för alla människors rätt till utbildning och yttrandefrihet. 
För läsning och demokrati. För utbyte av information, tankar och känslor.
För boken - i hela världen.

Inga kommentarer: