2014-04-09

Onedläggningsbart

Vissa böcker är helt enkelt onedläggningsbara - unputdownable
(Waterstones Piccadilly)

Inga kommentarer: