2014-04-17

Läser i påsk


Anna Larsdotter: Stig Lindberg (Historiska Media)
Majgull Axelsson: Jag heter inte Miriam (Brombergs)
Hannah Kent: En mörderska bland oss (Damm förlag)

2 kommentarer: