2014-03-25

Annan pelargonutmärkelse

Årets pelargon 2014 är Moonlight Katy 13, enligt Blomsterfrämjandet.
"En pelargon som charmar oss med sin enkelhet, lyskraft och sin briljans..." var bland annat det som fällde avgörandet.
Läs mer här

Inga kommentarer: