2013-03-06

Fiskar ändrar riktning i kallt vatten

Ibland får man helt enkelt hjälp från oväntat håll.
En elvaårig pojke i Quebec ber i brist på andra alternativ om hjälp från ovan för att förhindra att hans föräldrar ska skiljas. Dagen efter drabbas hans hemtrakter av den värsta isstormen i mannaminne, vilket ändrar sakernas gång för många människor. Nya vänskapsband, nya hobbies, medmänsklighet och kärlek blommar som aldrig förr. Man måste bara le hela boken igenom, Pierre Szalowski: Fiskar ändrar riktning i kallt vatten (Sekwa).
 
 
 

Inga kommentarer: