2012-02-07

Pryder sin plats i bokhyllan...


...gör den alldeles nyutkomna nyöversättningen till svenska av James Joyce Ulysses (Albert Bonniers). På drygt 800 sidor får man följa Leopold Bloom, Stephen Dedalus och de andra i Dublin den 16 juni 1904.

Stekt fårnjure till frukost, någon?

En oumbärlig följeslagare är översättaren Erik Anderssons bok om de fyra år som arbetet med att översätta boken tog, Dag ut och dag in med en dag i Dublin (Albert Bonniers).

Inga kommentarer: