2011-05-30

KlassikerNu finns Jane Austens Stolthet och fördom äntligen i en nyöversättning av Gun-Britt Sundström (Bonniers), i samma vackra utgåva med läsband och mjuka pärmar som Emma-utgåvan förra året. Läser om - det är en helt annan bok och läsbarhet än i Gösta Olzons text från 1946 och fortfarande en av mina favoriter.

Inga kommentarer: