2011-01-31

Att rosta bröd

Plötsligt och oväntat dör Roger Rosenblatts dotter Amy. Hon lämnar efter sig maken Harris och tre små barn under 7 år. Roger och hans fru Ginny, barnens mormor och morfar, flyttar hem till familjen för att tillsammans med Harris skapa en trygg uppväxt för barnen. Om första året efter dotterns död handlar den självbiografiska Att rosta bröd (Norstedts). Det är naturligtvis en bok om sorgen efter Amy, men också en bok om kärlek och vänskap, om barnen och om hur man lever vidare. Även om Roger Rosenblatt är så mycket mer för sina barnbarn, upplever han själv att hans styrka är att rosta bröd - en väl så viktig syssla både för en själv och omgivningen när allt gungar.

Inga kommentarer: