2010-11-15

Goooooooogle

Andreas Ekströms bok om vad som hände i Kina, vad som händer i Kalifornien och kommer att hända i Sverige, Google-koden, finns nu i Månpocket.

Inga kommentarer: