2009-04-06

Om JesusPassande läsning för Stilla veckan kan vara Jonas Gardells personliga bok Om Jesus (Norstedts). Boken tog 12 år att skriva och sammanfattar de senaste forskningsrönen kring en av historiens mest kända personer. Jesusforskningen har under den senaste 20-30 åren varit inriktad på hur samhället såg ut och på så sätt har man fått fram en bild av hur en trolig Jesus kan ha sett ut - kanske var han kortväxt och tandlös, livet på den tiden var hårt och krävande och många dog unga av näringsbrist. Jonas Gardell ger med boken en lite annan bild av Jesus än den vi är vana vid.

Inga kommentarer: