2009-02-19

LagomDet finns många myter om det svenska språket, bland annat att ordet lagom bara finns i detta språk eller att svenskan är ett särskilt fattigt språk.

I lingvisten Mikael Parkvalls Lagom finns bara i Sverige (Schibstedt) kan man läsa mer om språkmyterna.

Inga kommentarer: