2009-01-12

PatriarkenPatriarken


Trisse GejlHarald Hugler är ovän med sin dotter

Helle. De har inte pratat med varandra

på 3 år. Det kan Harald leva med.....men

han saknar sin dotterdotter Minna.

När svärdottern Birgitte försöker ställa

allt till rätta, utlöser hon en katastrof.

Inga kommentarer: