2009-01-16

HjärnstormMan tror ju att man är helt unik och framförallt att man själv bestämmer över sina tankar. Läs mer i "tankeläsaren" Henrik Fexeus: När du gör som jag vill (Forum). Henrik är just nu aktuell i en ny säsong av Hjärnstorm i SvT på torsdagar. man kan inte annat än fascineras över hur den mänskliga hjärnan fungerar.

Inga kommentarer: