2009-01-20

Den sista föreläsningenTid är allt du har. Och en dag kanske du upptäcker att du har mindre tid än du tror."

Professorn i datavetenskap Randy Pausch (1960-2008) fick diagnosen obotlig cancer, en utmätt tid kvar att leva och ställd inför ett sådant besked skulle nog många bli lamslagna, men Pausch valde en egen väg. Sin sista föreläsning använde han för att förmedla sina tankar kring livets stora frågor och hur viktigt det är att förverkliga sina barndomsdrömmar. Föreläsningen var också tänkt som ett slags testamente till Randy Pausch små barn, som aldrig skulle få lära känna sin pappa. Sorgligt i grunden naturligtvis, men mycket hoppingivande och laddat med livsglädje.

Läs mer om föreläsningen här och framförallt läs boken Den sista föreläsningen (Forum)

Inga kommentarer: