2008-09-09

Varas värn


Till dagstidningen Varas värn är 31 lokalkorrespondenter som har full koll på sin respektive ort knutna. Hit till Västgötaslätten kommer volontären Ina Ljung. Hon arbetar först som grävande journalist, men blir sedan flyttad till korrekturet.
Erik Anderssons Den larmande hopens dal (Bonniers) ska jag absolut läsa och minnas en sommar för länge sedan på Ölandsbladet.
Nästa roman av Erik Andersson är att vänta tidigast 2012, Tolkiens nyöversättare är just nu upptagen med James Joyce Ulysseus.

Inga kommentarer: