2008-09-29

GP:s litteraturpris


GP:s litteraturpris 2008 går till den litterära magikern John Ajvide Lindqvist för att han med vampyrens utsatthet och de överlevandes ensamhet väckt den svenska skräckromanen till liv och öppnat famnen för dem som dinglar över existensens bråddjup. säger Juryn

Aktuell just nu är Människohamn (Ordfront)

Inga kommentarer: