2008-06-29

Sommarläsning 2För den som tänker tillbringa sommaren på havet kan Margareta Diedrichs bok Båtsommar (ICA bokförlag) vara användbar. Tips om mat ombord, packning och resmål längs Nordens kuster med mera. Kasta loss bara.

Inga kommentarer: