2008-06-09

Chockdoktrinen

Sverigeaktuella Naomi Kleins bok Chockdoktrinen finns nu i pocket (Ordfront) för den som vill läsa mer om katastrofkapitalism - tesen att man i krissituationer tar tillfället i akt att föra över offentliga medel till privata områden. Läs även recensioner av originalupplagan i Aftonbladet och GP.

Inga kommentarer: