2008-02-01

Cykla i Kina


Journalisten Marcus Haraldsson gör 1999 en cykeltur mellan Tibet och Hong Kong. Sju år senare gör han om samma resa och besöker platser och personer han träffade på första cykelturen. På samma gång en färd genom ett Kina i förändring och Kinas historia.
Läs mer i En linje över Kina (Alfabeta)

Inga kommentarer: