2008-01-02

Tyst havIsabella Lövin: Tyst hav - jakten på den sista matfisken (Ordfront).

En viktig bok om vad som händer med haven och besvärliga sanningar för fiskerinäringen. Ett hav utan fisk är inte detsamma - är kokt torsk med äggsås något utrotningshotat?

Tyst hav har tilldelats Måltidsakademins pris för bästa måltidslitteratur 2007 i kategorin "Essäer kring måltiden", med motiveringen: "Årets viktigaste debattbok som handlar om utfiskningen i våra hav och hur detta håller på att ändra havets hela ekosystem. En klok, modig och stridslysten bok."

Inga kommentarer: